Fordított adózás

2015. január elsejétől meghatározott vámtarifa számok alá tartozó fémtermékek értékesítése fordított adózás alá tartozik. A Metmark Kft. termékköreinek egy része is érintett a változásban, ezért az alábbiakban néhány fontos információval igyekszünk segíteni az új szabályozás megértését.

Mi az a fordított adózás?
A fordított adózás egyszerűsítve azt jelenti, hogy az általános forgalmi adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti meg az állam részére. Vagyis a számla az ÁFA felszámítása nélkül kerül kiállításra, és az adót majd a vevőnek kell megfizetnie az állam részére. A fordított adózás bevezetése a fiktív adóalanyok által elkövetett visszaélések elleni intézkedés, ugyanis a fordított adózás alá eső számla ÁFA nélkül kerül kiállításra, a vevő nem tudja az ÁFA-t visszaigényelni, így értelmét veszíti az ilyen ügyleteket érintő fiktív számlák kiállítása is.

A fordított adózás alkalmazásának feltétele
A fordított adózás alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike (tehát mind a termékértékesítő, mind a terméket beszerző) belföldön nyilvántartásba vett általános forgalmi adóalany legyen, és az érintett felek egyikének se legyen olyan (az Áfa tv-ben szabályozott) jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak tekintendő az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény  (Eva) hatálya alá tartozó adóalany is.
Az adófizetésre kötelezett meghatározása
A hivatkozott jogszabályi előírások alapján tehát az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés j) pontja alá tartozó termékértékesítés esetén az adófizetési kötelezettség akkor terheli a termék értékesítője helyett a termék beszerzőjét, ha a termék beszerzője:
– általános szabályok szerint adózó áfa adóalany, vagy
– kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végző adóalany, vagy
– eva adóalany
és a termék értékesítője:
– általános szabályok szerint adózó áfa adóalany, vagy
– eva adóalany.
Ahhoz hogy a törvény előírásainak eleget tudjunk tenni, szükségünk van egy, az ügyfelünk által tett nyilatkozatra. Ezt a nyilatkozatot kérjük levélben elküldeni vagy az elkövetkező első vásárlás alkalmával személyesen behozni a budapesti, vagy szekszárdi telephelyünkre, irodánkba.
Felhívjuk a figyelmet, hogy befogadható nyilatkozat hiányában sajnos nem áll módunkban fordított adózású számlát kiállítani.

A fordított adózás alá tartozó termékek

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 2015.január elsejétől hatályos 142. § (1) bekezdése j) pontja és 6/B számú melléklete alapján az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén az alábbi termékek értékesítése is fordított adózás alá tartozik.

A tájékoztató letöltése itt!